Số lượt truy cập

484178
  Thông tin tuyển sinh lớp 10
Thông tin tuyển sinh 10 Trường Hoàng Văn Thụ

 

Đến hôm nay 25/5/2016, số lượng học sinh đăng ký xét tuyển vào lớp 10 trường THPT Hoàng Văn Thụ là 931 học sinh
Thông tin chi tiết sô lượng học sinh từng trường đăng ký tải file đính kèm DOWNLOAD

 


  Hoạt động
Video "SỬ CA" trong hội trại 26/3/2016
Video "SỬ CA" trong hội trại 26/3/2016 DOWNLOAD
   

  Thời khóa biểu Giáo viên
Thời khóa biểu ôn tập tháng 6
Thời khóa biểu các môn chính Download
Thời khóa biểu các môn tự chọn Download

 

 


  Dành cho giáo viên
Hồ sơ thuyên chuyển của giáo viên
Công văn thuyên chuyển Download
Mẫu đơn xin thuyên chuyển Download
Mẫu lý lịch Download
Mẫu tự kiểm điểm Download

 

 


  Tài liệu Công đoàn
Tài liệu tuyên truyền Đại Hội
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2013 - 2018
DOWNLOAD
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI Nhiệm kỳ 2013 - 2018
DOWNLOAD

 


 TRA CỨU NHANH  

 TIN VẮN
   CÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT
 
 
Website Trường THPT HOÀNG VĂN THỤ
CS1 :Số 2 Hòn Chồng Nha Trang   ĐT : (058)3831142
CS2 : 14 Đặng Tất - Nha Trang    ĐT:(058) 3831160
Email : c3hvthu@khanhhoa.edu.vn
Phụ trách kỹ thuật : Nguyễn Hoàng Minh Quang
Email : nhmquang.c3hvthu@khanhhoa.edu.vn