Số lượt truy cập

670603

 HÌNH ẢNH VỀ TRƯỜNG
 
  Dành cho giáo viên
Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017
Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017 Download

  Tin mới
Các văn bản hoạt động tháng 12
Lịch thi học kỳ 1-2016 Download
Kế hoạch làm việc của giáo viên trong tháng 12 Download
Quy chế kiểm tra học kỳ Download
Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016 -2017 Download
Quy định mẫu đề Download
Phiếu trả lời trắc nghiệm và tự luận Download

 


  Thời khóa biểu Giáo viên
Thời khóa biểu mới áp dung từ ngày 14 tháng 11
Thời khóa biểu chính khóa áp dung từ ngày 14 tháng 11 Download
Thời khóa biểu ôn tập lớp 12 áp dung từ ngày 14 tháng 11 Download

  Nghiên cứu khoa học và Sáng kiến kinh nghiệm
Hướng dẫn về SKKN và NCKHUD năm học 2016-2017
Công văn 1620 Hướng dẫn công tác SKKN và NCKHUD 2016-2017 Download
Các phụ lục đính kèm CV 1620 Download

 TIN VẮN
 TRA CỨU NHANH  

   CÁC LIÊN KẾT

 

 

 
Website Trường THPT HOÀNG VĂN THỤ
CS1 :Số 2 Hòn Chồng Nha Trang   ĐT : (058)3831142
CS2 : 14 Đặng Tất - Nha Trang    ĐT:(058) 3831160
Email : c3hvthu@khanhhoa.edu.vn
Phụ trách kỹ thuật : Nguyễn Hoàng Minh Quang
Email : nhmquang.c3hvthu@khanhhoa.edu.vn