QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG
 

 


   Số lượt truy cập

211803
  File Nhap Diem
File Hạnh Kiểm, Điểm Danh, Nhập Điểm HK1
Hạnh Kiểm Download
Điểm Danh Download
Nhập Điểm
   K10 Download
   K11 Download
   K12 Download

Giáo viên lưu ý:

Địa chỉ mail nhận File điểm là: diemso.c3hvthu@gmail.com

Nhận file Hạnh kiểm, điểm danh là: chunhiem.c3hvthu@gmail.com

 

 


  Tin mới
Các văn bản mới tháng 12
Kế hoạch tháng 12 dành cho giáo viên Download
Các mẫu đề Download
Lịch thi học kỳ 1 Download

 

 


  Lịch thi
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015
TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ      
LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015
           
Ngày KHỐI Buổi Môn Thi Thời gian Thời gian 
(phút)
Thứ Hai KHỐI 12 SÁNG VĂN 120 7h30 ® 9h30
 22/12/2014 60 9h45® 10h45
Thứ Tư KHỐI 12 SÁNG TOÁN 120 7h30 ® 9h30
 24/12/2014 ANH 60 9h45® 10h45
Thứ Sáu KHỐI 12 SÁNG HÓA 60 7h30 ® 8h30
 26/12/2014 SINH 60 8h45 ® 9h45
Ngày KHỐI Buổi Môn Thi Thời gian Thời gian 
(phút)
Thứ Ba
 23/12/2014
KHỐI 11 SÁNG VĂN 90 7h30 ® 9h00
45 9h30 ® 10h15
Thứ Tư
 24/12/2014
KHỐI 11 CHIỀU HÓA 45 14h00 ® 14h45
SINH 45 15h15 ® 16h00
Thứ Sáu
 26/12/2014
KHỐI 11 CHIỀU TOÁN 90 14h00 ® 15h30
ANH 45 16h00 ® 16h45
Ngày KHỐI Buổi Môn Thi Thời gian Thời gian 
(phút)
Thứ Hai
 22/12/2014
KHỐI 10 CHIỀU VĂN 90 14h00 ®15h30
45 16h00 ® 16h45
Thứ Ba
23/12/2014
KHỐI 10 CHIỀU TOÁN 90 14h00 ® 15h30
ANH 45 16h00 ® 16h45
Thứ Năm
25/12/2014
KHỐI 10 CHIỀU HÓA 45 14h00 ® 14h45
SINH 45 15h15 ®16h00
LỊCH KIỂM TRA HK1 THEO ĐỀ CHUNG TẠI LỚP
           
Ngày KHỐI Buổi Môn Thi Thời gian TIẾT
20/12/2014
(Thứ Bảy)
KHỐI 12 SÁNG SỬ- ĐỊA 45 phút 4, 5
KHỐI 11 SÁNG SỬ- ĐỊA 45 phút 4, 5
KHỐI 10 CHIỀU SỬ- ĐỊA 45 phút 3, 4
CÁC MÔN : TIN, CÔNG NGHỆ, CDÂN GIÁO VIÊN TỰ KIỂM TRA TRONG TIẾT HỌC THEO THỜI KHÓA BIỂU
LƯU Ý:          
Trong tuần thi (22/12 - 27/12) học sinh chỉ đi thi theo lịch, không đi học.
Thứ Hai (29/12)  đi học bình thường.    
GHI CHÚ : - BUỔI SÁNG GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH CÓ MẶT LÚC 7giờ 00
                    - BUỔI CHIỀU GIÁO VIÊN  VÀ HỌC SINH CÓ MẶT LÚC 13 giờ 30

  Tài liệu Công đoàn
Tài liệu tuyên truyền Đại Hội
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2013 - 2018
DOWNLOAD
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI Nhiệm kỳ 2013 - 2018
DOWNLOAD

 


 TRA CỨU NHANH  
 TIN VẮN
   CÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT
 
 
Website Trường THPT HOÀNG VĂN THỤ
CS1 :Số 2 Hòn Chồng Nha Trang   ĐT : (058)3831142
CS2 : 14 Đặng Tất - Nha Trang    ĐT:(058) 3831160
Email : c3hvthu@khanhhoa.edu.vn
Phụ trách kỹ thuật : Nguyễn Hoàng Minh Quang
Email : nhmquang.c3hvthu@khanhhoa.edu.vn