Số lượt truy cập

1054367

 HÌNH ẢNH VỀ TRƯỜNG
 
  Dành cho giáo viên
Các công văn mới giáo viên cần biết
Nghị định 83/2018- Nghị định về khuyến nông Download
Công văn 1183 về việc triển khai nghị định 83 Download
Công văn 4568 của UBND Tỉnh về công tác dân số Download
Công văn 5059 của UBND Tỉnh về việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở Download
Công văn 5171 của UBND Tỉnh về việc phòng chống các bệnh không lây nhiễm Download

 TIN VẮN
 TRA CỨU NHANH  

   CÁC LIÊN KẾT

 

 

 
Website Trường THPT HOÀNG VĂN THỤ
CS1 :Số 2 Hòn Chồng Nha Trang   ĐT : (058)3831142
CS2 : 14 Đặng Tất - Nha Trang    ĐT:(058) 3831160
Email : c3hvthu@khanhhoa.edu.vn
Phụ trách kỹ thuật : Nguyễn Hoàng Minh Quang
Email : nhmquang.c3hvthu@khanhhoa.edu.vn