Số lượt truy cập

494210
  Dành cho giáo viên
Nhập dữ liệu hồ sơ cán bộ công chức viên chức
Thầy cô Download 2 file về, đọc file hướng dẫn và nhập dữ liệu vào file excel  rồi gởi vào địa chỉ mail nhmquang.c3hvthu@khanhhoa.edu.vn. Hạn chót là 21h ngày 16/9/2016
File hướng dẫn DOWNLOAD
File dữ liệu mẫu để tham khảo DOWNLOAD
File nhập dữ liệu DOWNLOAD

 


  Hoạt động
Video "SỬ CA" trong hội trại 26/3/2016
Video "SỬ CA" trong hội trại 26/3/2016 DOWNLOAD
   

  Dành cho giáo viên
Nhập dữ liệu hồ sơ cán bộ công chức viên chức
Thầy cô Download 2 file về, đọc file hướng dẫn và nhập dữ liệu vào file excel  rồi gởi vào địa chỉ mail nhmquang.c3hvthu@khanhhoa.edu.vn. Hạn chót là 21h ngày 16/9/2016
File hướng dẫn DOWNLOAD
File dữ liệu mẫu để tham khảo DOWNLOAD
File nhập dữ liệu DOWNLOAD

 


 TRA CỨU NHANH  

 TIN VẮN
   CÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT
 
 
Website Trường THPT HOÀNG VĂN THỤ
CS1 :Số 2 Hòn Chồng Nha Trang   ĐT : (058)3831142
CS2 : 14 Đặng Tất - Nha Trang    ĐT:(058) 3831160
Email : c3hvthu@khanhhoa.edu.vn
Phụ trách kỹ thuật : Nguyễn Hoàng Minh Quang
Email : nhmquang.c3hvthu@khanhhoa.edu.vn