QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG
 

 


   Số lượt truy cập

417550
  Dành cho giáo viên
Các File hướng dẫn mới dành cho giáo viên
Danh sách tài khoản Trường học trực tuyến Download
Danh sách tìa khoản SMAS Download
Hướng dẫn sử dụng SMAS Download
Tài liệu tập huấn trường học kết nối Download
Kế hoạch thực hiện Download

 

 


  Dữ Liệu SMAS
File DSHS dành cho GVCN
Giáo viên chủ nhiệm tải về và điền đầy đủ các thông tin của học sinh vào (đặc biệt các cột có màu đỏ phải đầy đủ - Không được bỏ trống). Xem thêm phần Hướng dẫn chung". Làm xong lưu file lại và gởi về nhandiem.c3hvthu@gmail.com đúng ngày quy định. (ngày 11/10 hết hạn).
File DSHS K10 Smas Download
File DSHS K11 Smas Download
File DSHS K12 Smas Download

 


  Tài liệu Công đoàn
Tài liệu tuyên truyền Đại Hội
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2013 - 2018
DOWNLOAD
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI Nhiệm kỳ 2013 - 2018
DOWNLOAD

 


 TRA CỨU NHANH  

 TIN VẮN
   CÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT
 
 
Website Trường THPT HOÀNG VĂN THỤ
CS1 :Số 2 Hòn Chồng Nha Trang   ĐT : (058)3831142
CS2 : 14 Đặng Tất - Nha Trang    ĐT:(058) 3831160
Email : c3hvthu@khanhhoa.edu.vn
Phụ trách kỹ thuật : Nguyễn Hoàng Minh Quang
Email : nhmquang.c3hvthu@khanhhoa.edu.vn